1574846664EKOMIR_2JPG.jpg

Tea Veselinović

Komunikacijski menadžer
Ekomir d.o.o.

Bilateral Meetings

  • Friday 10:00-14:30
Description„Ekomir“ d.o.o. Prijedor je kompanija koja se bavi prikupljanjem, sortiranjem, pripremom i isporukom sekundarnih sirovina tj. ambalažnog otpada krajnjem kupcu ili korisniku na preradu ili reciklažu.
Organization Type Company
Phone052/211-466
CountryBosnia-Herzegovina
City Prijedor , Aleja Kozarskog odreda b.b.
Areas of Activities

Others