Ljiljana Bjelošević

Referent za prikupljanje proje
FIPA – Regionalna kancelarija Banja Luka

Bilateral Meetings

  • Thursady 11:00-15:00
  • Friday 10:00-14:30
DescriptionAgencija za promociju stranih investicija (FIPA) Bosne i Hercegovine (BiH) je državna agencija osnovana radi privlačenja i maksimizacije priliva stranih direktnih investicija u BiH, te poticaja da postojeći strani investitori i dalje šire i razvijaju svoje poslovanje u BiH, zatim da promoviše pozitivnu sliku o BiH kao zemlji koja je privlačna za strane investitore.
Organization Type Government Bodies
Phone051/226-271
CountryBosnia-Herzegovina
City Banja Luka , Akademika Jovana Surutke 13/III
Areas of Activities

Others