1574607419ook_Profile_Picture.png

Nemanja Šikman

Advokat/Attorney at Law
Advokat Nemanja Šikman

Bilateral Meetings

  • Thursady 11:00-15:00
  • Friday 10:00-14:30
Description

Najuža specijalnost kancelarije odnosi se na svakondevnu podršku poslovnim subjektima u poslovanju i pronalsku odgovarajućeg pravnog okvira za komplikovane poslovne transakcije. Naša usluga obuhvata sve faze poslovanja, počevši od registracije privrednog društva ili preduzetnika, sačinjavanja internih akta, regulisanja radnih odnosa, pribavljanja licenci, odnosa sa poslovnim partnerima, uvoza, izvoza, poreskih pitanja, statusnih promjena, pripreme ugovora i zastupanja pred sudskim i upravnim organima radi zaštite prava i interesa poslovnog subjekta. 

Organization Type Other
CountryBosnia-Herzegovina
City Prijedor , Zanatska bb
Areas of Activities

Others