Prijedor Invest 2019: Transformacija

Koncept Konferencije podrazumjeva tri paralelna segmenta, i to: 
 • konferencijskog dijela;
 • izložbenog dijela;
 • B2B susreta. 
Primarni cilj Konferencije je promocija grada Prijedora i drugih lokalnih zajednica, kao sredina koje su započele sa procesima transformacije:
 • privrede od nekadašnjih velikih sistema, ka konceptu MSP; 
 • od tradicionalne, ka privredi modernih tehnologija; 
 • od tradicionalnih školskih programa, ka onima sa naglaskom prema konkretnim praktičnim zanjima i vještinama; 
 • od tradicionalnih, ka inovativnim servisima za potrebe privrede. 
Namjera je da se učesnicima Konferencije prikaže i predstavi što više lokalnih uspješnih i afirmativnih priča, organizacija, firmi, individualaca, te direktno i neposredno obezbijedi komunikacija sa njima. 
 
Izložbeni dio Konferencije omogućiće lokalnim privrednicima iz raznih djelatnosti da se predstave učesnicima Konferencije na zajedničkim štandovima u jednoj modernoj, nekomercijalnoj postavci, uz mogućnost da gostujuće firme učestvuju i u izložbenom dijelu. 
 
Pored toga, dvodnevni sastanci „business-to-business“ (B2B) koji se planiraju u skladu sa ciljevima i interesima učesnika, pružiće mogućnost pregovora i umrežavanja za mnoge privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. 
 
Radujemo se Vašem dolasku u Prijedor! 
 
PODRŠKA:
 
 
PREUZMI POZIVNICU I DNEVNI RED
 
 
 

Bilateralni sastanci

 • Učesnici65
 • Sastanak zahtevan0
 • sastanak prihvaćen0

Učesnici

Pregledi profila

 • Pre događaja261
 • Posle događaja32616

Organizatori

 • organizer_logo.jpg

Podrška

 • logotipi_redoslijed.jpg

Partner

 • banner_id_kol.jpg